QUẢN LÝ CÀI ĐẶT ID APPLE TRÊN IPAD

Để tùy chỉnh iCloud trên những thiết bị của bạn, hãy singin vào từng thiết bị bằng cùng một ID slaveslutlisa.com và mật khẩu. Bạn có thể chọn ứng dụng sẽ lưu trữ thông tin trong iCloud với những nhân kiệt iCloud sẽ áp dụng riêng trên từng thiết bị. Xem thêm về phương pháp mỗi ứng dụng hoặc nhân kiệt sử dụng iCloud.

Bạn đang xem: Quản lý cài đặt id apple trên ipad


Ghi chú: Khi chúng ta tắt iCloud mang lại một áp dụng hoặc chức năng trên thiết bị, thông tin lưu trữ bên trên iCloud cho ứng dụng hoặc anh tài đó sẽ không thể trên máy đó nữa. Mặc dù nhiên, thông tin này vẫn có trên các thiết bị không giống đã nhảy iCloud cho vận dụng hoặc kỹ năng đó. Hãy xem biện pháp iCloud cập nhật thông tin trên toàn bộ các thiết bị.


Trên iPhone, ipad tablet hoặc iPod touch, vào mua Đặt > <tên bạn>.

Nếu không thấy <tên bạn>, hãy đụng vào “Đăng nhập vào <thiết bị> của bạn”, kế tiếp nhập ID slaveslutlisa.com cùng mật khẩu.

Chạm vào iCloud, tiếp đến bật hoặc tắt các ứng dụng với tính năng.

*

Trên sản phẩm công nghệ Mac, lựa chọn menu slaveslutlisa.com 

*
 > Tùy chọn Hệ Thống, nhấp vào ID slaveslutlisa.com, rồi nhấp vào iCloud.

Nếu không thấy ID slaveslutlisa.com, hãy nhấp vào Đăng Nhập, nhập ID slaveslutlisa.com và mật khẩu, tiếp đến nhấp vào iCloud.

Chọn hoặc bỏ chọn từng ứng dụng hoặc tính năng.

Xem thêm:

*

Đối với slaveslutlisa.com Watch bởi vì thành viên trong mái ấm gia đình thiết lập: Bạn có thể dùng ứng dụng Cài Đặt bên trên slaveslutlisa.com Watch để bật hoặc tắt iCloud mang đến một vận dụng hoặc tính năng.


Trên slaveslutlisa.com TV, mở vận dụng Cài Đặt.

Chọn người dùng và Tài Khoản, kế tiếp chọn thông tin tài khoản của bạn.

Nếu chúng ta chưa đăng nhập vào iCloud bởi ID slaveslutlisa.com của mình, nên chọn iCloud > Đăng Nhập, kế tiếp nhập ID slaveslutlisa.com với Mật Khẩu.

Trong phần iCloud, chọn rồi nhảy hoặc tắt một ứng dụng hoặc tính năng.


Sau khi thiết lập cấu hình iCloud trên iPhone, iPad, iPod touch hoặc thứ Mac, chúng ta cũng có thể thiết lập iCloud trên laptop Windows.


Nếu bạn chạm chán sự nạm khi tùy chỉnh thiết lập iCloud, hãy xem bài viết của cung ứng slaveslutlisa.com nếu bạn không thể kết nối hoặc đăng nhập iCloud.


Ghi chú: Một số anh tài của iCloud có những yêu cầu hệ thống tối thiểu. ICloud có thể không khả dụng ở toàn bộ các khu vực và những tính năng của iCloud bao gồm thể chuyển đổi tùy theo khu vực. Hãy xem nội dung bài viết của hỗ trợ slaveslutlisa.com System requirements for iCloud (Các yêu ước hệ thống so với iCloud). Để biết thông tin về những tính năng, hãy truy cập slaveslutlisa.com.com/icloud/.